NOWA SIEDZIBA I ADRES REJESTROWY W EUROPAPIER POLSKA

Uprzejmie informuję, że z dniem dzisiejszym tj. 1 marca 2021 roku uległ zmianie adres rejestrowy naszej firmy.

Nowy adres to:
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Zmiana ta nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych dla dotychczasowych Klientów i Kontrahentów. Wszelkie umowy, oświadczenia, zobowiązania etc. zawarte lub wydane przed zmianą adresu obowiązują w sposób niezmieniony. Bez zmian pozostają również numery KRS, NIP i Regon.

Przepraszam za jakiekolwiek niedogodności z powodu tej zmiany i proszę od dnia dzisiejszego o adresowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem nowego adresu.

Na życzenie udostępniamy kopię wypisu z KRS.

Z wyrazami szacunku,

Marek Cholewa 
Prezes Zarządu Europapier Polska Sp. z o. o.


English:

Please be informed that as of 1st March 2021, the registration address of our company has been changed.

The new one is: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warsaw

The above mentioned does not have any legal consequences for existing customers and contractors. All contracts, declarations, obligations etc. concluded or issued remain unchanged. The KRS, NIP and REGON numbers also are unchanged.

We apologize for any inconvenience this may cause and kindly ask you to address any current correspondence to our new address.
Upon your request, we will provide a copy of the KRS.

Z wyrazami szacunku/Yours faithfully,

Marek Cholewa 
President of the Board Europapier Polska Sp. z o. o.


Oryginalna wersja listu w języku polskim do pobrania w tym miejscu
Orginal letter in English language to download from here