EKOLOGIA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA HEINZEL GROUP

Szanujemy środowisko i staramy się ograniczać wpływ naszej działalności na otoczenie. Oprócz dążenia do jak najwyższej efektywności, we wszystkich działaniach kładziemy duży nacisk na ekologię i minimalizację oddziaływania ekologicznego prowadzonych przez nas operacji biznesowych. W papierniach Grupy Heinzel wdrożony został system kontroli jakości, certyfikowany zgodnie z ISO 9001. Standard zarządzania środowiskowego Grupy Europapier jest certyfikowany zgodnie z ISO 14001.

Europapier, jak również nasza globalna firma handlowa, posiadają certyfikaty FSC® i PEFC. Jesteśmy przekonani, że te systemy zarządzania są korzystne dla wszelkich działań, częściowo dzięki przyjęciu ich przez wszystkich pracowników naszych firm. Cały zespół ma świadomość, że ponosi wspólnie odpowiedzialność za wpływ swojej pracy na środowisko i wie, jak go minimalizować.

Polityka Ochrony Środowiska, Jakości i Bezpieczeństwa stanowi integralną część  strategii naszej Grupy.Odpowiedzialność środowiskowa jest jednym z kluczowych aspektów we wszystkich działaniach Grupy. Naszym celem jest redukcja do minimum wpływu działalności na środowisko.Trzymamy się także zasady nieustannego ulepszania wszystkich naszych operacji.

Do tych pozytywnych rezultatów przyczynia się bogaty system edukacji i szkoleń wszystkich kategorii Pracowników naszych firm – od operatorów poprzez średnią kadrę zarządzającą po kierownictwo najwyższego szczebla.

Staramy się zaszczepić wspomniane wartości nie tylko w naszych firmach, ale także u dostawców surowców i usług, z których korzystamy. Zachęcamy Klientów do korzystania z produktów, które zostały wytworzone w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku. Ponadto budujemy pozytywne relacje ze społeczeństwem oraz instytucjami państwowymi, lokalnymi i regionalnymi, jak również z innymi firmami.

Otwarcie pokazujemy naszą społeczną odpowiedzialność za środowisko. Dbamy o bezpośrednią komunikację i zapewnianie odpowiednich informacji o naszych fabrykach, strategii i celach. Potrafimy również przyznawać się do wszelkich, nawet mało istotnych problemów. Tylko bezpośredni, uczciwy dialog i współpraca wszystkich zainteresowanych stron mogą przynieść udane, długoterminowe współistnienie w obecnych czasach, tak wypełnionych technologią.

Alfred H. Heinzel, Prezes Grupy Heinzel