POLITYKA COOKIES

Europapier jest członkiem Heinzel Group od listopada 2010 r.

Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna, w szczególności, kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej. W związku z tym niniejsza polityka prywatności danych przedstawia wszechstronne informacje na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas, kiedy korzystają Państwo z naszych usług internetowych oraz sposobu, w jaki zabezpieczamy te dane (jako ich administrator). Dane są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz wewnętrznych krajowych przepisów ustawowych.

Administrator danych: Europapier Polska Sp. z o.o.,
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Z przedstawicielem administratora danych można się kontaktować pod adresem email: dataprotection@europapier.pl lub listownie przesyłając korespondencję na adres: Europapier Polska Sp. z o.o., Pass 20J, 05-870 Błonie z dopiskiem „RODO”

A) Odwiedzanie naszej strony internetowej

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub naszego sklepu internetowego żadne Państwa dane osobowe nie będą przechowywane na naszych serwerach sieciowych, jeżeli nie wyrażą Państwo na to wyraźnej zgody. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej strony internetowej lub sklepu internetowego. Z tej przyczyny proszeni są Państwo o wyrażenie na to zgody na naszej stronie internetowej. Nie są Państwo zobowiązani do udzielenia takiej zgody, a ze strony internetowej można również korzystać bez jej udzielenia; jednakże w niektórych przypadkach możliwość korzystania z naszej strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

B) Zgoda na przechowywanie i wykorzystywanie plików dziennika oraz korzystania z plików cookies

1. W przypadku, gdy udzielą Państwo wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywanie plików dziennika oraz na korzystanie z plików cookies, nasze serwery sieciowe będą tymczasowo przechowywać każde wejście w pliku dziennika. Zatem będą gromadzone i przechowywane następujące dane:

 • Adres IP komputera wysyłającego zapytanie
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobieranego pliku
 • Ilość przesyłanych danych
 • Informacje, czy zapytanie zrealizowano z powodzeniem (kod statusu HTTP)
 • Informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
 • Strona internetowa, z której uzyskiwano dostęp

Podstawę prawną przechowywania rzeczonych danych stanowią nasze prawnie uzasadnione interesy, ponieważ rzeczone dane służą w szczególności właściwej pracy systemu i bezpieczeństwie systemu (Art. 6 pkt 1 lit. f RODO).

Ponadto, w przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę, nasza strona korzysta również z plików cookies (więcej informacji na ten temat podano w Polityce cookies poniżej).

Zebrane dane są przetwarzane dla celów umożliwienia korzystania ze strony internetowej (ustanowienie połączenia), bezpieczeństwa systemu, technologicznego administrowania infrastrukturą sieciową oraz dla celów zanonimizowanej, statystycznej oceny wykorzystania oraz optymalizacji naszej obecności w sieci.

Zebrane dane są przechowywane przez okres maksimum 38 miesięcy.

W tym kontekście chcielibyśmy wskazać, że oceniamy adresy IP wyłącznie wewnętrznie, tzn. w przypadku ataków na naszą infrastrukturę sieciową.

2. Dane zebrane podczas korzystania przez Państwa z naszych zasobów sieciowych będą ujawniane stronom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy wymaga tego obowiązujące prawo lub takie obowiązek wynika z prawomocnego orzeczenia sądowego, lub w przypadku, gdy rzeczone ujawnienie jest niezbędne dla celów ustalenia praw i prowadzenia postępowania karnego w wyniku ataku na naszą infrastrukturę internetową. Dane nie będą ujawniane do żadnych innych celów, zarówno niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

3. Nie przetwarzamy samodzielnie przechowywanych plików dziennika, tylko korzystamy z pomocy starannie wybranych i wiarygodnych partnerów (=przetwarzających), to znaczy ITBH i elements.at New Media Solutions GmbH. Dzięki odpowiednim najnowszym środkom technicznym i organizacyjnym przetwarzający również zapewniają bezpieczeństwo Państwa danych. Naszym partnerom nie wolno wykorzystywać przekazanych danych osobowych do celów innych niż cele, dla których je otrzymali.

Gdy oglądają Państwo film, który został osadzony w naszej witrynie za pośrednictwem wtyczki YouTube, dane osobowe będą również przesyłane do Google Inc. z siedzibą w USA, . Google Inc. które jest certyfikowane zgodnie z umową EU-US Privacy Shield. Certyfikat można obejrzeć online pod adresem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4. Polityka cookies

W przypadku, gdy udzielą Państwo wyraźnej zgody na przechowywanie i wykorzystywanie plików dziennika oraz na korzystanie z plików cookies podczas korzystania z naszej strony internetowej, nasza strona internetowa będzie wykorzystywać pliki cookies w kilku przypadkach, poza wymienionymi w punkcie A. Zadaniem tych plików jest ułatwienie i zwiększenie efektywności użytkowania naszych zasobów. Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na Państwa komputerze. Dane są zbierane i przechowywane wyłącznie w formie zanonimizowanej lub pseudonimizowanej.

Po pierwszym kontakcie ze sklepem internetowym w terminalu użytkownika generowane są następujące pliki cookies:

Przed zalogowaniem

 • język (parametr językowy) = ważne do czasu zakończenia sesji
 • ROUTEID (parametr regulacji obciążenia sieci) = ważne do czasu zakończenia sesji

Po zalogowaniu

 • sid (parametr sesji) = ważne do czasu zakończenia sesji
 • identyfikator sid (parametr sesji) = ważne do czasu zakończenia sesji

Podczas odwiedzania strony ustawiane są następujące pliki cookies:

Po wejściu do sklepu internetowego i/lub na stronę Google Analytics ustawi następujące cookies:

 • _ga: (Parametr Google), cykl funkcjonowania 2 lata
 • _gid: (Parametr Google), cykl funkcjonowania 24 godziny
 • _gat: (Parametr Google), cykl funkcjonowania 10 minut

W ustawieniach wyszukiwarki internetowej można ustawić możliwość korzystania z plików cookies, bądź nie. Wprowadzając odpowiednie ustawienia, mogą Państwo uniemożliwić stosowanie cookies, chcemy jednakże podkreślić, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony.

5. Stosowanie rozwiązań Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analiz sieciowych udostępnianych przez Google Inc.

Google Analytics również wykorzystuje cookies, pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej generowane przez cookies (w tym Państwa adres IP) będą przesyłane na serwer Google w USA, na którym będą przechowywane. Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej, opracowania raportu z aktywności na stronie internetowej dla operatorów strony internetowej oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z internetu. W razie potrzeby Google będzie również przekazywać takie informacje stronom trzecim, pod warunkiem, że jest to konieczne zgodnie z wymaganiami prawa i w zakresie, w jakim dane strony trzecie przetwarzają rzeczone dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże Państwa adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wprowadzając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, mogą Państwo uniemożliwić stosowanie cookies, chcemy jednakże przypomnieć, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

Ponadto mogą Państwo uniemożliwić Google otrzymywanie zebranych danych oraz ich przetwarzanie pobierając i instalując odpowiednią wtyczkę przeglądarki ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i postanowień Google dotyczących prywatności danych są dostępne pod następującymi linkami:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=pl

https://www.google.pl/intl/pl/policies/

Firma Google Inc. jest certyfikowana zgodnie z traktatem ochrony prywatności UE-USA. Certyfikat jest dostępny pod adresem https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

C) Sklep internetowy

1. W przypadku, gdy utworzą Państwo profil klienta na naszej stronie lub złożą zamówienie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie danych osobowych do formularzy internetowych. Zarówno wprowadzane informacje lub dane, jak i dane będące wynikiem przetwarzania Państwa zamówienia, w szczególności

 • numer i status zamówienia
 • informacje o dostawie (data, typ wysyłki, adres dostawy, itd.)
 • adres e-mail

są niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem.

Rzeczone dane są przechowywane przez okres 3 lat.

2. Państwa dane osobowe nie będą powiązane ani zsynchronizowane z innymi danymi, i będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wymaganych przez Państwa usług. Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do celów marketingowych, badania rynku lub badania opinii.

3. W celu zarządzania relacją umowną z Państwem, Państwa dane zostaną ujawnione kilku kategoriom odbiorców wymienionym poniżej, w szczególności w następujących przypadkach:

a) Dane zawsze będą podawane przewoźnikowi, któremu zlecimy dostawę towarów. Ujawniane będą wyłącznie dane potrzebne do dostarczenia towarów.

b) Bezpośrednia dostawa

W przypadku ujawnienia Państwa danych osobowych poprzez przekazanie rzeczonych danych przetwarzającemu, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celu, dla którego je ujawniliśmy. Nasi przetwarzający dane również zapewniają bezpieczeństwo Państwa danych poprzez stosowanie odpowiednich i najnowszych środków technicznych i organizacyjnych.

4. Przekazanie rzeczonych danych jest wymagane na potrzeby zawarcia umowy, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie przetworzyć Państwa zamówienia. W przypadku, gdy nie przekażą Państwo rzeczonych danych, nie zostanie zawarta żadna umowa.

D) Prawa osoby, której dotyczą dane

Ponadto, jako użytkownikom naszego serwisu internetowego, przysługują Państwu następujące prawa osoby, której dotyczą dane, wynikające z RODO, w odniesieniu do przetwarzania dotyczących jej danych osobowych:

 • Prawo do informacji ze strony administratora w przedmiocie danych osobowych osoby, której dotyczą dane, oraz dostępu do tych danych, zgodnie z art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tym względzie podajemy również odwołanie do strony internetowej organu ds. ochrony danych https://www.giodo.gov.pl/].

E) Linki do innych usługodawców

Na naszej stronie mogą znajdować się linki do innych usługodawców oraz linki do naszych profili w mediach społecznościowych. Niniejsza polityka prywatności danych dotyczy wyłącznie stron internetowych i usług będących naszą własnością i przez nas obsługiwanych. Nie mamy wpływu na linki zewnętrzne dostępne w naszych serwisach. Nie ponosimy odpowiedzialności za przestrzeganie przez usługodawców lub operatorów mediów społecznościowych ustawowych przepisów dotyczących ochrony danych.

F) Techniczne środki ochrony danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki ochrony Państwa danych, które przetwarzamy, zabezpieczając je przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są regularnie doskonalone w miarę postępu technicznego.

G) Ważność i najnowsza wersja polityki prywatności danych

Niniejsza polityka prywatności danych obowiązuje bezpośrednio i zastępuje wszystkie wcześniejsze oświadczenia o prywatności danych lub polityki w tym przedmiocie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności danych w przypadku, gdy uznamy to za konieczne i/lub korzystne.