REKLAMACJE

Obsługa reklamacji

Dążymy do zaopatrywania naszych klientów wyłącznie w pozbawione wad towary. Jeśli jednak mają Państwo powody do zgłoszenia reklamacji dotyczącej dostawy, prosimy uwzględnić co następuje: 

Jeżeli reklamacja dotyczy zgłoszenia do producenta prosimy:

1. Wysyłać wystarczającą liczbę oznakowanych próbek papieru (10 arkuszy  zadrukowanych i 10 arkuszy  niezadrukowanych), próbek farb (delaminacja) lub innych  materiałów wymaganych przez producentów (np. fragmenty uszkodzonych obciągów – wysyłany obciąg powinien odzwierciedlać rysunek z załączanych zadrukowanych arkuszy). Wykaz niezbędnych materiałów do reklamacji uzależniony jest od zgłaszanej wady i znajduje się w załączniku "lista wad papieru".

2. W przypadku stwierdzenia wady należy przerwać przetwarzanie dostarczonego surowca, a reklamowany materiał pozostawić do dyspozycji producenta.

3. Koniecznie należy podać status reklamowanego towaru (tj.: ilość arkuszy zadrukowanych, niezadrukowanych, pociętych) oraz szczegółową specyfikację roszczeń w przypadku roszczeń dodatkowych. Dostawca oczekuje potwierdzenia poniesionych kosztów dodatkowych.

4. Każdorazowo należy zachować etykiety z palet lub ryz. Powyższe dokumenty są niezbędne do określenia, z której fabryki i z jakiej partii produkcyjnej pochodzą reklamowane towary.

W przypadku szkody powstałej w trakcie transportu, proszę odnotować ten fakt w dokumencie WZ ( dokument musi być podpisany czytelnie przez kierowcę i osobę odbierająca daną dostawę)  i wysłać do przedstawiciela handlowego zdjęcie uszkodzonych towarów. To samo tyczy się reklamacji, w której stwierdzono brak, bądź otrzymanie innego towaru niż był zamawiany. 

Czas składania reklamacji wynosi 24h od momentu otrzymania towaru tj, (uszkodzenie, brak towaru, zamiana), oraz do 3mc, jeśli reklamacja dotyczy wad producenta, który uwidocznią się w trakcie przetwarzania oraz dalszej produkcji. 

W każdej chwili można sprawdzić poprzez swojego opiekuna status zgłoszonej przez klienta reklamacji.