SIEĆ GRUPY HEINZEL

The Grupa Heinzel, zjednoczona pod parasolem Heinzel Holding, plasuje się ze swoimi spółkami zależnymi Zellstoff Pöls AGLaakirchen Papier AG i AS Estonian Cell wśród największych producentów masy celulozowej rynkowej i papieru w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Oddział handlowy Grupy obejmuje firmę Wilfried Heinzel AG, działającego globalnie dystrybutora masy celulozowej i papieru, oraz Europapier AG, wiodącego dystrybutora papieru w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Bunzl & Biach jest jedną z największych i najważniejszych firm zajmujących się przerobem i dystrybucją papieru makulaturowego w Austrii, jak również czołowym hurtownikiem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Heinzel group diagram of companies