INFORMACJE PRASOWE

Dobre relacje z mediami są bardzo ważne dla nas. Pozwala nam to zachować transparentność i ciągłość komunikacji ze wszystkimi naszymi interesariuszami.

Informacije za medije

SERWIS DLA DZIENNIKARZY

Zapraszamy dziennikarzy do kontaktu z nami – jesteśmy zadowoleni z możliwości podawania do wiadomości publicznej informacji o naszych produktach i grupie Europapier.

Napisz do nas na: marketing(at)europapier.pl

 

Link do informacji prasowych Grupy Heinzel: 
http://www.heinzel.com/en/press-releases